Shantiniketan Public School, New Panvel
TEACHER’S DETAIL 2017-18

Sr.No Names of Teachers Qualification
Mrs. Swati Roy M.A., B.Ed.
Teaching Satff
1 Mrs. Deepali Bane M.A.B.ED.
2 Mr. Virendra Patil B.A., B.P.Ed.
3 Mrs. Suparna Chattopadhya B.Sc.(Hons.), B.Ed., PGDBA, M.A.(Edu.)
4 Mrs. Pushpalata P.K. B.Sc.,B.Ed.,H.D.C
5 Mrs. Jayita Sen Gupta B.A., B.Ed.
6 Mrs. Mousomi Gupta B.Sc., M.M.S., B.Ed.
7 Mrs. Pranita Atul Lakhote M.A., B.Ed.
8 Mrs. Rekha Deshmukh M.Sc.(CS)
9 Mrs. Bhagyashree Thoke B.Sc,B.Ed.
10 Mrs. Trupti Raval B.Com., B.Ed
11 Mrs. Sagita Valvi B.A.,B.Ed.
12 Mrs. Ujjawala pagare B.Com,B.Ed
13 Mrs. Christina John M.A.
14 Mrs. Satyaranjan Jambhale Dance Teacher
15 Mrs. Varsha Chorge B.A.,B.Ed.
16 Mrs. Neelam Singh M.A.
17 Mrs. Gauri Buva M.A.,B.Ed
18 Mrs. Deepali Sinalkar M.A.,B.Ed
19 Mrs. Priyanka Mhatre Msc, Lab
20 Miss Akansha Gavas B.A., B.P.Ed.
21 Mrs. Prabhitha E M.A.,B.Ed.
22 Mrs. Vaishnavi Sanjay Suryawanshi MA.B.Ed.
23 Mr. Sushil shripat More M.A.B.ED.
24 Mrs. Bina Kumar M.A.B.ED.
25 Mrs. Vidya Tambe B.com.M.LIB
26 Mrs. Surekha Wagh M.A.B.ED.
27 Mrs. Aishwarary Sunil B.sc B.Ed
28 Mr. Vishal Jagtap M.COM.DIP.IN MUSIC
29 Mrs. Sharmistha S Mukharjee Msc.B.Ed
30 Mrs. Beula Rosy Kavita Msc.B.Ed
31 Mrs. Smita Yashwante M.A.BEd
32 Mrs. Arpita Agarwal B.E.(CS)
33 Mrs. Ashwini Khandare B.E.(CS)
34 Mrs. Meena Kalpesh Shah Msc.(Maths), B.Ed
35 Mrs. Vishakha Bapu Nale B.F.A (Painting)
36 Mrs. Nibedita Barik M.sc (Chemistry)
37 Mrs. Sweta Chattopadhyay Msc.,B.Ed
37 Mrs. Preeti Pillai M.com, B.Ed